ـ ی صفحه پیدا کردم روش نوشتم سود شاه است اما نقدینگی حکومت می کند. حالا یادم نیست مال کلاس اقتصاد بوده یا دوره کارافرینی!
+ چه فرقی میکنه؟ (نگاه عاقل اندر سفیه)
ـ فرق میکنه
+ میدونی خوبی تو اینه که دنبال یادگرفتن چیزهای مختلفی اما دنبال این نیستی که به نتیجه برسونی! درآمدی؟ چیزی؟

#راست میگه متاسفانه
منبع اصلی مطلب : میقات
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : انار ترک خورده 8