برای دستیابی به توافقی سازنده با ایرانیها باید ابتدا استراتژیها، تاکتیکها وحتی متن کتابهای درسی آنهابا آموزه های #شهادت طلبی به صورت کلی تغییر یابد... پس ازبرجام... هنوز درکتاب سال ششم ابتدایی درسی به نام رهبرکوچک وجوددارد. (روزنامه اسرائیل هیوم)

+ درس رهبرکوچک (شهیدفهمیده) از چاپ امسال حذف شد

#وادادگان

*
+متن اصلی مقاله
+ خلاصه مقاله در فارس
منبع اصلی مطلب : میقات
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : انار ترک خورده 9